0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Dich Vu Giay Phep Lao Dong Tai Ha Noi

Cần làm gì khi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài sắp hết hạn

Cần làm gì khi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài sắp hết hạn

Người lao động khi đã được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam nhưng giấy phép lao động sắp hết hạn cần phải gia hạn giấy phép lao động để có thể tiếp tục làm việc đúng luật pháp và được pháp luật bảo vệ.

Khi nào người lao động nước ngoài cần đi gia hạn giấy phép lao động: trong quy định của bộ luật lao động cũng đã quy định rõ ràng người lao động cần phải gia hạn giấy phép lao động khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

 

Khi đến thời hạn cần gia hạn giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài tại Việt Nam cần hoàn thành hồ sơ để đề nghị gia hạn giấy phép lao động

 

I. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam khi cần gia hạn giấy phép lao động cần hoàn thành các thủ tục giấy tờ sau:

  1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  3. Giấy phép lao động đã được cấp

II.  Trình tự gia hạn giấy phép lao động

Để gia hạn giấy phép lao động thì trước it nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động theo quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động thì sở lao động thương binh và xã hội cấp lại giấy phép lao động

Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động cần phải ký lại hợp đồng lao động bằng văn bản và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới sở lao động thương binh và xã hội.

 

III. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Thời hạn giấy phép lao động cấp lại thì cũng bằng với thời hạn của giấy phép lao động được cấp trước đó và cũng không quá 2 năm

Cần làm gì khi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài sắp hết hạn
Đánh giá bài viết