0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Hộ Chiếu Passport Vĩnh Phúc

Hộ chiếu passport Vĩnh Phúc

Địa chỉ làm hộ chiếu passport tại Vĩnh Phúc: Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Vĩnh Phúc được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: phường Liên Bảo – Thành Phố Vĩnh Yên – Vĩnh phúc

Xem: Địa chỉ sở tư pháp tỉnh Vĩnh Yên

 

Hộ chiếu passport Vĩnh Phúc
Đánh giá bài viết