0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Mẫu đơn Xin Cấp Hộ Chiếu Việt Nam

Hướng dẫn khai mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông (mẫu x01)

Hộ chiếu phổ thông là loại hộ chiếu quốc gia, tài sản của nước CHXHCN Việt Nam được cấp cho công dân mang quốc tịch Việt Nam. Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất nhập cảnh Việt Nam và các nước, đồng thời được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân của người Việt Nam.

Chú ý: Quý vị in 2 mặt trên cùng 1 tờ giấy A4.

Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông: Tờ khai cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Cách ghi tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông

(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.

(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha; sửa đổi nơi sinh trên hộ chiếu; đề nghị khác (nếu có ghi rõ lý do).

(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Xem: Khi làm hộ chiếu tại Công an Hà Nội cần lưu ý gì?

Hướng dẫn khai mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông (mẫu x01)
Đánh giá bài viết