0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Dịch Vụ Giấy Phép Lao động Tại Hà Nội

Người nước ngoài làm việc dưới 3 tháng có cần giấy phép lao động không?

Người nước ngoài làm việc dưới 3 tháng có cần giấy phép lao động không?

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động tại Hà Nội

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép lao động tạ Hà Nội

Theo quy định tại các Khoản  4, 5  Điều 172 của Bộ luật Lao động: Người lao động nước ngoài 

  • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
  • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trường hợp người nước ngoài vào làm việc trên 3 tháng cần xin giấy phép lao động.

Dịch vụ giấy phép lao động tại Hà Nội

                                                                      Dịch vụ giấy phép lao động tại Hà Nội

Trình tự xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin chấp thuận cho phép sử dụng lao động nước ngoài theo từng vị trí công việc cụ thể ( thực hiện trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc)

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (Trong 7-10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, sở lao động thương binh-xã hội thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trong trường hợp không cấp thì có văn bản trả lời nêu rõ lí do.)

Trong trường hợp khách hàng cần tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép lao động vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn về thủ tục, các bước chuẩn bị hồ sơ. Trong trường hợp quý vị không có thời gian để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động sẽ giúp quý vị.

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

 

 

 

 

Người nước ngoài làm việc dưới 3 tháng có cần giấy phép lao động không?
Đánh giá bài viết