0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy Trình Cấp Lại (Gia Hạn) Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Sau khi Quý khách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, Quý khách cần tiến hành nộp hồ sơ theo quy trình như sau:

 

3 bước xin cấp lại giấy phép lao động

Bước 1: Ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động nộp Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động người nước ngoài tại Sở lao động – Thương binh và Xã hội để được Sở chấp thuận.

Bước 2: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động (trong đó có văn bản đề nghị cấp lại) cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Các công việc người sử dụng lao động cần làm sau khi giấy phép lao động đã được cấp lại:

1. Người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. 

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc, từ ngày ký kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp những khúc mắc mà bạn vướng phải.

Mọi chi tiết về giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động  cho người nước ngoài tại Hà Nội

 Liên hệ tư vấn miễn phí:

                                                               CÔNG TY LEGAL ANT

                                                                       0962 816 955

                                                                       0462.605.435

Email: visathetamtruhanoi@gmail.com

CHUYÊN NGHIỆP– UY TÍN HÀNG ĐẦU  về dịch vụ workpermit– giấy phép lao động

Xem: Thủ tục gia hạn visa lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quy Trình Cấp Lại (Gia Hạn) Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài
Đánh giá bài viết