0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Workpermit

Thời Hạn Của Giấy Phép Lao Động Được Cấp Lại tại Việt Nam

Thời Hạn Của Giấy Phép Lao Động Được Cấp Lại tại Việt Nam

Trường hợp 1: Đối với giấy phép lao động được cấp lại do giấy phép lao động bị mất, hoặc bị hỏng, hoặc thay đổi thông tin nội dung trên giấy phép lao động:

+ Thời hạn cho trường hợp này: bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Trường hợp 2: Đối với giấy phép lao động được cấp lại do hết thời hạn (tức là gia hạn giấy phép lao động):

+ Thời hạn cho trường hợp này: Không quá 02 năm

Mọi chi tiết về giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động  cho người nước ngoài tại Hà Nội

 Liên hệ tư vấn miễn phí:

                                                               CÔNG TY LEGAL ANT

                                                                       0962 183 955

                                                                       0462.605.435

Email: visathetamtruhanoi@gmail.com

CHUYÊN NGHIỆP– UY TÍN HÀNG ĐẦU  về dịch vụ workpermit– giấy phép lao động

Xem: Thẻ tạm trú cho người được miễn giấy phép lao động

Thời Hạn Của Giấy Phép Lao Động Được Cấp Lại tại Việt Nam
Đánh giá bài viết