0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Giấy Phép Lao động Cho Người Nước Ngoài

Thông tin các khu công nghiệp Việt Nam

Thông tin các khu công nghiệp Việt Nam

Nội Bài visa chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý khách hàng một số thông tin về các khu công nghiệp Việt Nam.

Theo báo cáo Vụ Quản lý các khu kinh tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối tháng 11 năm 2016, cả nước có 324 khu công nghiệp và 16 khu kinh tế.

Số lượng khu kinh tế và khu công nghiệp này là chưa tính tới 2 khu kinh tế ven biển gồm khu kinh tế Thái Bình và khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Báo cáo cho biết 324 khu công nghiệp có tổng diện tích đất tự nhiên 91,8 nghìn ha và 16 khu kinh tế có tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha.

Thông tin các khu công nghiệp Việt Nam

 

Tính đến hết tháng 11-2016, tổng số vốn đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các khu kinh tế ven biển trên cả nước là 155 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 133 nghìn tỷ đồng (chiếm 84% tổng vốn đầu tư), vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,1 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư).

Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, với diện tích và nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế nên các khu kinh tế ven biển đều đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng ưu tiên các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, công trình bảo vệ môi trường và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các dự án đầu tư hiện hữu. Đến nay, nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội các khu kinh tế đã được hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng.

Xem danh sách các khu công nghiệp Việt Nam: tại đây.
Thông tin các khu công nghiệp Việt Nam
5 (100%) 1 vote