0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Xin Visa đến Việt Nam 2017

Xin visa đến Việt Nam 2017

Du khách nước ngoài xin visa đến Việt Nam được cấp Visa điện tử từ 1/2/2017 Dự án thí điểm này được Quốc hội thông qua sáng 22/11 với số phiếu tán thành cao, thực hiện trong 2 năm, từ…

Xem thêm