0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Cấp Mới Giấy Phép Lao động

Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng Lao Động (Chủ Công Ty, Doanh Nghiệp)

Sau khi được cấp giấy phép lao động, các công ty, doanh nghiệp thường nghĩ rằng vậy là đã xong thủ tục pháp lý và người lao động được quyền làm việc tại Việt Nam hợp pháp nhưng thực ra vẫn chưa đủ vì doanh nghiệp còn phải tiến hành khai báo thông tin liên quan tới người lao động cho Sở lao động – thương binh- xã hội, ký hợp đồng lao động, khai thuế, đóng thuế và quản lý giấy phép lao động một cách cẩn thận.

Căn cứ thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành & Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

 

Trách nhiệm của người sử dụng lao động nước ngoài

Trách nhiệm của người sử dụng lao động nước ngoài

 

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Hướng dẫn, cung cấp cho người lao động nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Thực hiện đầy đủ hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức theo quy định của pháp luật; gửi văn bản thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

4. Quản lý hồ sơ và thường xuyên cập nhật, bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức.

5. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức.

6. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thu lại giấy phép lao động đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp trực tiếp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy phép lao động đó. Trường hợp không thu lại được giấy phép lao động thì phải báo cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Báo cáo định kỳ:

a) Người sử dụng lao động thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, trước ngày 05 tháng 7 và hằng năm, trước ngày 05 tháng 01 năm kế tiếp về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đóng trụ sở chính, thực hiện dự án, thực hiện gói thầu về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động đó tại trong và ngoài tỉnh, thành phố với thời hạn tối thiểu 10 ngày trong 01 tháng hoặc tối thiểu 30 ngày cộng dồn trong 01 năm thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản về thời gian làm việc, vị trí công việc của người lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, thành phố và kèm theo bản sao giấy phép lao động đã được cấp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp những khúc mắc mà bạn vướng phải.

Mọi chi tiết về Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng Lao Động, gia hạn giấy phép lao động  cho người nước ngoài tại Hà Nội

 Liên hệ tư vấn miễn phí:

                                                               CÔNG TY LEGAL ANT

                                                                       0962 816 955

                                                                       0462.605.435

Email: visathetamtruhanoi@gmail.com

CHUYÊN NGHIỆP– UY TÍN HÀNG ĐẦU  về dịch vụ workpermit– giấy phép lao động.

 

Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng Lao Động (Chủ Công Ty, Doanh Nghiệp)
Đánh giá bài viết