0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Dịch Vụ Visa Hộ Chiếu Tại Hà Nội

Visa cấp cho người vào làm việc với văn phòng đại diện nước ngoài ký hiệu là gì?

Visa cấp cho người vào làm việc với văn phòng đại diện nước ngoài ký hiệu là gì?

 

NN1 Visa làm việc cho tổ chức nước ngoài ở VN-Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

NN2 Visa làm việc tổ chức nước ngoài hoạt động thương mại – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam. 

NN3 Visa làm việc tổ chức nước ngoài hoạt động thương mại – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam. 

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu xin visa Việt Nam cho người nước ngoài hoặc có nhu cầu gia hạn visa.

 

 

 

 

 

Visa cấp cho người vào làm việc với văn phòng đại diện nước ngoài ký hiệu là gì?
Đánh giá bài viết