0933.820.555 visathetamtruhanoi@gmail.com ------- en
Workpermit Vietnam

WORK PERMIT dùng để làm gì?

WORK PERMIT dùng để làm gì?

Gia hạn giấy phép lao động Nội bài

Work permit (Giấy phép lao động ) là một thủ tục cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trong giấy phép đó được ghi rõ tên tổ chức doanh nghiệp, địa chỉ, vị trí công việc đảm nhận, chức danh, trình độ chuyên môn, thời hạn giấy phép lao động (tối đa 02 năm)…

Đối tượng áp dụng work permit

Lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
a) Lao động theo hợp đồng;
b) Di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp;
c) Thực hiện các hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, thể thao, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
đ) Chào bán dịch vụ;
e) Làm cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế ở Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam;
g) Tình nguyện viên;
h) Người chịu trách nhiệm thành lập diện thương mại;
i) Giám đốc điều hành, nhà quản lý, chuyên gia lao động kỹ thuật;
k) Thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Hot-Work-Permit_DVD

Quý khách muốn tìm hiểu thông tin hoặc tìm hiểu dịch vụ visa, giấy phép lao động của chúng tôi vui lòng liên hệ để chuyên viên được tư vấn và hỗ trợ!

Xem thêm: Dịch vụ xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

WORK PERMIT dùng để làm gì?
Đánh giá bài viết